Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Center je bil sprejet na seji sveta šole, 5. 10. 2005 (135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij podjetij, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki se ne financirajo iz javnih sredstev.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj javnega zavoda ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zviševanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadostnih sredstev.

Leta 2008 je bil na pobudo člana sveta staršev ustanovljen Podsklad Marije Lukšič, katerega prostovoljni prispevki so namenjeni učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin (prehrana, šola v naravi).

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

O porabi sredstev šolskega sklada odloča Upravni odbor, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki staršev,
  • štirje predstavniki šole.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta. Starši na sestanku Sveta staršev šole volijo tri predstavnike staršev v upravni odbor sklada, štiri predstavnike pa imenuje Svet šole.

PISMO STARŠEM

  • Denarna sredstva se nakazujejo na transakcijski račun Osnovne šole Center, namensko za šolski sklad.

Vsi, ki ste nam pripravljeni pomagati, vabimo, da prispevke nakažete na:

transakcijski račun:  SI56 0128 5603 0673 222,

referenca: 00 9000, koda namena: OTHR.

  • V Podsklad Marije Lukšič prispevate starši prostovoljno na enak način, kot prispevate v šolski sklad:

transakcijski račun: SI56 0128 5603 0673 222,

referenca: 00 8000, koda namena: OTHR.

 

Predsednica upravnega odbora: Zinka Muhič

(Skupno 217 obiskov, današnjih obiskov 1)