Predstavljamo vam datume tekmovanj, strošek prijavnine, v oklepaju pa je napisan mentor, ki je odgovoren za določeno tekmovanje na naši šoli.

Za Zoisovo štipendijo  se po veljavnem pravilniku upoštevajo dosežki na državnih tekmovanjih (srebrno in zlato) in tudi povprečje vseh številčno zaključenih ocen pri vseh predmetih v zaključnem razredu.

Glede tekmovanj se lahko obrnete na mentorja ali na bernarda.tomazic@os-center.si

Za nekatera tekmovanja so naloge s tekmovanj za prejšnja leta prosto dostopne.

Če kliknete na področje npr. “Bober” si boste lahko ogledali njihovo spletno stran, razpis tekmovanja, pravilnik, ponekod naloge.

Na strežniku DMFA lahko preverite dosežke na tekmovanju iz slovenščine, angleščine, nemščine, matematike, razvedrilne matematike, fizike, astronomije, zgodovine, geografije, vesele šole. Shranite uporabniško ime in geslo, ki ga za vsako tekmovanje posebej prejmete pri mentorju.

Strošek prijavnine, ki jo mora šola v celoti nakazati organizatorju, boste starši poravnali s položnico.

KOLEDAR TEKMOVANJ


LOGIKA  prijavnina 1,50 €, naloge in rešitve s prejšnjih let najdemo na spletni strani ZOTKS (Bernarda Tomažič)

– šolsko (četrtek, 24. september 2020, 6. do 9. r.)

– državno (sobota, 17.  oktober 2020 za 7., 8. in 9. r.)

Zbirko lingvističnih nalog, ki so primerne tudi za začetnike,  najdemo na spletni strani Gabrijele Hladnik.


RAZVEDRILNA MATEMATIKA – prijavnina 1,5 € na učenca na šolskem tekmovanju (Bernarda Tomažič)

– šolsko (sreda, 2. dec. 2020, 4. do 9. r.)

– državno (sobota, 30. januar 2021, 6. do 9. r.)

Izberemo lahko e-gradiva (revija v elektronski obliki – veliko nalog), naloge z drž. tekm. od 2000 do 2009, 2013, posebej priporočam Logika in Poliedrska delavnica (potrebujemo Javo in posodobitve…).


Tekmovanje v znanju O SLADKORNI BOLEZNI, izberi “Šolska tekmovanja”, prijavnina 40 € za šolo, glej navodila na spletu (Mira Košiček)

– šolsko (petek, 16. oktober 2020)

– državno (sobota, 21. november 2020)


ANGLEŠČINA za 8. r., prijavnina 30 € za šolo (Jernej Lapanje)

– šolsko (ponedeljek, 19. oktober 2020)

– državno (ponedeljek, 23. november 2020)


BIOLOGIJA, izberi “Tekmovanje” in šolsko leto, prijavnina 2,44 €, glej navodila na spletni strani (Bernarda Barbo)

– šolsko (sreda, 21. oktober 2020, 8. in 9. r.), 45 minut

– državno (petek, 4. december 2020)


MATEMČEKprijavnina 2 € na učenca na šolskem tekmovanju, glej vaje in tekmovalne pole s prejšnjih let na spletni strani Matheme (1., 2. r. – D. Povše, 3. r. – M. Šetina, 4.,  5. r. – A. Zupančič, 6, -9. r. – B. Tomažič, Mali Slatnik – Suzana Žura)

– šolsko (petek, 6. november 2020, 1. do 9. r.)

– državno (petek, 20. november 2020, 1. do 9. r.)


BOBER – tekmovanje iz znanja računalništva in informacijske pismenosti, prijavnine ni (Srečko Skube)

– šolsko (6. do 9. r., 16. 11. do 20. 11. 2020)

– državno od 6. do 9. r. (sobota, 16. 1. 2021 v Mariboru), za vsak razred posebej 

Tekmovanje je sestavljeno iz 15 nalog, ki jih morajo tekmovalci rešiti v 40 minutah (v šoli na računalniku). Naloge iz preteklih let so dostopne na spletni strani  http://tekmovanja.acm.si/bober (vpišemo v brskalnik zgoraj).


LEFO -v treh krogih, nato finale, meddržavno… (Karmen Novak)

– 1. krog: 5. 10. – 16. 10. 2020, 2. krog: 2. 11. – 13. 11., 3. krog: 7. 12. – 18. 12., finale: 6. 2. 2021 na OŠ Litija

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ANGLEŠČINA, 9. r., glej spletno stran, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Andreja Marolt)

– šolsko (četrtek, 12. november 2020),

področno (sreda, 20. 1. 2021)

– državno (torek, 16. marec 2021)


NEMŠČINA,  9. r., glej spletno stran, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Helena Forte)

– šolsko (četrtek, 26. november 2020, 9. r.)

– državno (torek, 23. marec 2021)


SLOVENŠČINA (1. – 9. r.), glej navodila na spletni strani, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Helena Kiselak)

– šolsko (torek, 17. november 2020, 4. – 9. r.; četrtek, 8. 4. 2021, 1. – 3. r. – Mehurčki)

– področno (četrtek, 14. januar 2021, 8.  in 9. r.)

– državno (sobota, 13. marec 2021, 8. in 9. r.)


ZGODOVINA (8. , 9. r.), glej spletno stran, stoške tiskanja priznanj plačamo Zavodu za šolstvo (Anton Andrejčič) 

– šolsko (torek, 8. december 2020, 8., 9. r.)

območno (torek, 2. februar 2021)

– državno (sobota, 20. marec 2021)


ASTRONOMIJA (7., 8., 9. r.), glej razpis, prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorici  (Anja Gašperšič)

– šolsko (četrtek, 3. december 2020, 7., 8., 9. r.)

– državno (sobota, 9. januar 2021)


KEMIJA (8., 9. r.), prijavnina 2,44 € na učenca, precej tekmovalnih pol z rešitvami najdete na spletni strani ZOTKS – v zavihku Arhiv (Mira Košiček)

– šolsko (ponedeljek, 18. januar 2021, 8., 9. r.)

– državno (sobota, 27. marec 2021)


GEOGRAFIJA, Zavodu Republike Slovenije za šolstvo je potrebno plačati stroške za tiskanje priznanj (Alja Pincolič)

– šolsko (torek, 24. november 2020)

območno (četrtek, 26. januar 2021)

– državno (petek, 16. april 2021)


KRESNIČKA, tekmovanje iz naravoslovja na šolski ravni do 7. r., prijavnina 1,5 evra na učenca (Tea Zagorc)

– šolsko (sreda, 3. februar 2021)


FIZIKA (8., 9. r.), prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorju (Katja Bohorič)

– šolsko (sreda, 3. februar 2021, 8., 9. r.)

– področno (petek, 26. marec 2021)

– državno (sobota, 8. maj 2021)


MATEMATIKA, prijavnina 1,5 € na učenca, naloge pri mentorjih

– šolsko (četrtek, 18. marec 2021, 1. – 9. r.)

– državno (sobota, 17. april 2021, 5. – 9. r.)


LOGIČNA POŠAST (1. – 9. r.), prijavnina 2 € na učenca, na spletni strani Matheme najdemo veliko nalog za vajo in tudi vse naloge s preteklih tekmovanj (1., 2. r. – D. Povše, 3. r. -Marjanca Šetina,  4., 5. r. – A. Zupančič, 6., -9. r. – B. Tomažič, Mali Slatnik – Suzana Žura)

– šolsko (petek, 7. maj 2021, 1. – 9. r.)

– državno (petek, 21. maj 2021, 1. – 9. r.)


VESELA ŠOLA4. do 9. r., ločeno po razredih; več podatkov najdemo na spletni strani ter v prilogi Vesela šola v Pilu (4. in 5. r. – Manca Pezelj Berger, 6. – 9. r. – Jernej Lapanje, Mali Slatnik- Urška Zajc)

– šolsko ( 10. 3. 2021, 4. – 9. r.)

– državno ( 14. april 2021,   4. – 9. r.)

 

VZORCI (1. – 9. r.), prijavnina 2 € na učenca, na spletni strani Matheme najdemo veliko nalog za vajo in tudi vse naloge s preteklih tekmovanj (1., 2. r. – D. Povše, 3. r. -Marjanca Šetina,  4., 5. r. – A. Zupančič, 6., -9. r. – B. Tomažič, Mali Slatnik – Suzana Žura)

– šolsko (petek, 8. januar 2021, 1. – 9. r.)

– državno (petek, 22. januar 2021, 1. – 9. r.)

 

(Skupno 1.311 obiskov, današnjih obiskov 3)