Znotraj šole deluje tudi svetovalna služba, ki z interdisciplinarnim pristopom sodeluje pri zagotavljanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka. Pri svojem delu sodeluje z otroki, starši, učitelji, vzgojiteljicami, vodstvom šole in zunanjimi institucijami z namenom, da bi bili pri doseganju ciljev tako posamezno kot vsi skupaj čim bolj uspešni.

Šolska svetovalna služba opravlja naslednje naloge:

 • odkriva, načrtuje in izvaja dejavnosti za odpravo učnih, vzgojnih in socialnih težav;
 • sodeluje pri načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole;
 • koordinira načrtovanje, izvajanje in evalvacijo dela z otroki s posebnimi potrebami, nadarjenimi učenci, učenci Romi in učenci tujci;
 • svetuje posameznim učencem in skupinam le-teh (osebno svetovanje pri reševanju vzgojnih, učnih in osebnih težav, individualna učna pomoč, skupinska pomoč za učence z motnjami branja in pisanja, delo s tujci, delo z učenci Romi) ter pri tem sodeluje s starši in učitelji;
 • redno sodeluje z učitelji, vzgojitelji, starši in zunanjimi institucijami;
 • sprejema šolske novince in spremlja njihov razvoj;
 • opravlja karierno svetovanje (individualno svetovanje, roditeljski sestanki, ure poklicnega izobraževanja za učence, sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje OE Novo mesto in srednjimi šolami, vodenje vpisnega postopka, informiranje glede štipendij);
 • načrtuje in izvaja normalizacijo po oddelkih;
 • spremlja spremembe po oddelkih ter ureja šolsko dokumentacijo prešolanih učencev;
 • načrtuje, koordinira in izvaja roditeljske sestanke;
 • pomaga reševati socialno-ekonomske stiske (subvencionirana prehrana, šola v naravi, letovanja, nakup šolskih potrebščin in druge šolske dejavnosti);
 • sodeluje v šolskih projektih in
 • si prizadeva za ugodno psihosocialno klimo šole.

Na razpolago smo vam za morebitna vprašanja, nasvet ali pomoč.

Dosegljive smo na:

Zlatka Gazvoda in Nina Kovač

 • Telefonska številka: 07/371-90-15
 • Mobitel – 041/300 284

Bjanka Bogovac in Jasmina Berginc

 • Telefonska številka: 07/371-90-34

Nina Vovko in Katja Peterka

 • Telefonska številka: 07/371-90-16

Elektronski naslovi:

Še nekaj koristnih kontaktov:

To sem jaz 
Če želite ostati anonimni in vam je o težavi lažje pisati, kot govoriti,  takrat lahko kakršnokoli vprašanje postavite na spletni povezavi svetovalnice To sem jaz. Na vprašanja odgovarjajo strokovnjaki s področja medicine, psihologije in socialnega dela, zato se na odgovor lahko zanesete.

Safe si 
O varni rabi interneta in mobilnih naprav lahko tako starši kot učenci najdete informacije na spletni strani safe.si.

TOM
TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Mladi lahko pokličejo na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko  116 111,  pišejo na tom@zpms.si  ali  klepetajo s prostovoljci s klikom na njihovi spletni strani.

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji 
Z namenom razbremenitve ter psihosocialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so se številne organizacije, ki so že v prvem valu nudile telefonsko pomoč, povezale v telefon s skupno številko 080 51 00.

Related Images:

(Skupno 1.908 obiskov, današnjih obiskov 1)