Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Center je bil sprejet na seji sveta šole, 5. 10. 2005 (135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja).

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij podjetij, zapuščin in drugih virov.

Namen sklada je financiranje dejavnosti in potreb, ki se ne financirajo iz javnih sredstev ter kot pomoč socialno šibkim učencem.

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem pa starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti, ki niso redni program in jih ustanovitelj javnega zavoda ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po zviševanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadostnih sredstev.

Leta 2008 je bil na pobudo člana sveta staršev ustanovljen Podsklad Marije Lukšič, katerega prostovoljni prispevki so namenjeni učencem, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin (prehrana, šola v naravi).

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

O porabi sredstev šolskega sklada odloča Upravni odbor, ki ga sestavljajo:

  • trije predstavniki staršev,
  • štirje predstavniki šole.

Mandat članov upravnega odbora je štiri leta. Starši na sestanku Sveta staršev šole volijo tri predstavnike staršev v upravni odbor sklada, štiri predstavnike pa imenuje Svet šole.

PISMO STARŠEM

  • Denarna sredstva se nakazujejo na transakcijski račun Osnovne šole Center, namensko za šolski sklad.

Vsi, ki ste nam pripravljeni pomagati, vabimo, da prispevke nakažete na:

transakcijski račun:  SI56 0110 0600 8344 157,

referenca: 00 9000, koda namena: OTHR.

  • V Podsklad Marije Lukšič prispevate starši prostovoljno na enak način, kot prispevate v šolski sklad:

transakcijski račun: SI56 0110 0600 8344 157,

referenca: 00 8000, koda namena: OTHR.

  • Pravilnik o delovanju šolskega sklada nam po novem omogoča, da starši (lahko pa tudi kdorkoli drug) namenite šoli oziroma šolskemu skladu del svoje dohodnine kot donacijo (do 0,3 %). Če ste pripravljeni nameniti del vaše dohodnine Šolskemu skladu OŠ Center, lahko to storite kadarkoli (najkasneje pa do konca leta, če želite da se upošteva že pri naslednji dohodnini) in sicer na naslednji način: 
  • V portalu eDavki izpolnite obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«. Izberite: 38521610 – SKLAD – OSNOVNA ŠOLA CENTER, ter na koncu vrstice izberite še odstotek.
  • Izpolnite obrazec (OBRAZEC – DOHODNINA): Obrazec s svojimi podatki natisnite in podpišite. Oddate ga lahko sami na FURS-u ali ga prinesete v tajništvo šole. 

 

Predsednica upravnega odbora: Suzana Žura

 

Related Images:

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)