SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE

Tudi za šolsko leto 2024/2025 staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Podatki o subvencijah bodo šolam znani le za tiste učence, ki so prijavljeni na malico oziroma kosilo. 

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

  • do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 679,51
  • do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 538,46 eurov.

Vir: https://www.gov.si/teme/subvencija-prehrane-za-ucence-in-dijake/ (7. 6. 2024)

Glede možnosti subvencije popoldanske malice se posvetujte v svetovalni službi.   

V primeru, da vam subvencija ne pripada, pa ste trenutno v finančni stiski, se oglasite v šolski svetovalni službi: Zlatka Gazvoda – 041/300-284 

Related Images:

(Skupno 1.177 obiskov, današnjih obiskov 1)