Svetujemo učencem

 
 • Učni stili

  Na uspešnost učenja poleg številnih dejavnikov vpliva tudi, kako dobro poznaš samega sebe. Še posebno je dobro, da poznaš svoj učni stil, ki ti pove, kako najlažje pridobivaš in si […]

   
 • Nadarjeni učenci

  ODKRIVANJE IN SPODBUJANJE NADARJENIH UČENCEV NA OSNOVNI ŠOLI CENTER Koncept odkrivanja in spodbujanja nadarjenih otrok teži k temu, da pedagoški delavci skupaj s starši odkrijemo različna področja nadarjenosti naših učencev […]

   
 •  
 • Obravnava učencev z motnjo branja in pisanja

  OBRAVNAVA MOTENJ BRANJA IN PISANJA Oblika dela: skupinska učna pomoč Branje in pisanje sta dejavnosti, ki ju sestavljajo vidne, slušne, pojmovne, jezikovne, spoznavne, gibalne, prostorsko-časovne, lateralizacijske ter druge funkcije in […]

   
 • Nasveti za učenje

  Vse se začne v ŠOLI V šolo vedno prinašaj dogovorjene potrebščine. Med odmorom pripravi potrebščine za naslednjo šolsko uro. Pozorno poslušaj učiteljevo razlago. Med razlago zastavljaj vprašanja. Med razlago odgovarjaj […]

   
 •  
 • Vaje za branje in pisanje

   
 
 
 
 
Dostopnost