Neobvezni izbirni predmeti 

V skladu z Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13) bomo v šol. letu 2022/23 nadaljevali z izvajanjem neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 2. in 3. triade.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznega izbirnega predmeta. Drugi tuj jezik se izvaja 2 uri tedensko, ostali predmeti pa 1 uro tedensko. Smiselno je, da drugi tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet izberejo tisti učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo želeli  obiskovati pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda).

Ponudba in dodatne informacije o predmetih za učence od 1. razreda (1. triada).
Ponudba in dodatne informacije o predmetih za učence od 4. do 6. razreda (2. triada).
Ponudba in dodatne informacije o predmetih za učence od 7. do 9. razreda (3. triada).
Ponudba in dodatne informacije o predmetih za 4. razred na podružnični šoli Mali Slatnik.

Za dodatna pojasnila lahko pokličite Matejo Rems.

Spletna stran učnih načrtov za neobvezne izbirne predmete.

(Skupno 1.688 obiskov, današnjih obiskov 1)