Tudi letos bomo na šoli izvajali projekt Zdrave šole in sodelovali v slovenski mreži Zdravih šol. Učence in delavce šole bomo spodbujali, da bodo aktivnejši in bolj motivirani v skrbi za svoje zdravje. Trudili se bomo za zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehranjevanje, telesno aktivnost in gibanje, varnost, oblikovanje pozitivne samopodobe, strpnost in sprejemanje drugačnosti, usvajanje strategij za reševanja problemov, kakovostna izraba prostega časa in razvijanje komunikacijskih veščin za boljše medsebojne odnose. Dejavnosti bodo potekale v okviru pouka in izven njega, v sodelovanju z učenci, delavci šole, starši, lokalno skupnostjo in zdravstvenimi institucijami.

* * *

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Načrtovane aktivnosti Zdrave šole v šolskem letu 2018/19:

 • minuta za zdravje, rekreativni odmor,
 • zbiralni akciji papirja (jesenska in spomladanska),
 • zbiranje baterij, zamaškov, tonerjev in kartuš,
 • športna druženja in pohodi z dobrodelno noto za starše in stare starše,
 • sodelovanje s prostovoljnim društvom Šola zdravja,
 • zdrav zajtrk in slovenski tradicionalni zajtrk,
 • medrazredne športne igre,
 • dobrodelne akcije,
 • športno druženje z učenci Osnovne šole za posebne potrebe Dragotina Ketteja,
 • urejanje kotička Zdrave šole v pritličju šole,
 • predstavitve in promocija dejavnosti na stojnici Zdrave šole,
 • objave o aktivnostih Zdrave šole na šolski spletni strani,
 • dejavnosti rdeče niti projekta slovenske mreže Zdravih šol – gibanje.

Vodja projekta Zdrave šole je Mateja Jaklitsch, na predmetni stopnji pa bo delo koordinirala Mojca Saje. Vabljeni!

Zapisala:
Mojca Saje

 

Related Images:

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)