Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice je pripravilo in sprejelo »Priporočila za medicinsko indicirane diete«.

Starše in skrbnike otrok z dieto naprošamo, naj jim zdravnik ob ugotovljeni potrebi po medicinsko inducirani dieti, ob spremembi ali ob ukinitvi diete o tem izda ustrezno potrdilo, ki ga nato oddajo v šoli (Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka in Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka).

Če so potrdila že shranjena in so veljavna in trajna, vam ni potrebno še dodatno dostaviti potrdil na priporočenih obrazcih. V primeru, da je potrdilo veljalo za eno šolsko leto, vas prosimo, da pridobite potrdilo za novo šolsko leto skupaj s priporočenimi obrazci. Priporočila skupaj z obrazci so dostopna na spletni strani: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2018/08/30/priporo%C4%8Dila-za-medicinsko-indicirane-diete .

Povzetek priporočil in navodil za šole

Glavni razlog je vse večje število otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene in imajo lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode.

Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. »dieta brez konzervansov« in podobno.

Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor. Medicinsko indicirano dieto za otroka predpiše specialist pediater, usmerjen v področje na sekundarni ali terciarni ravni, v skladu z veljavno medicinsko doktrino.

Izbrani zdravnik na podlagi anamneze in klinične slike izda začasno potrdilo o dieti, ki velja največ 6 mesecev oz. do pregleda pri specialistu pediatru z dodatnimi znanji iz ustreznega področja na sekundarni ali terciarni ravni. Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka prejmejo starši ali skrbniki in ga predložijo vzgojno-izobraževalnemu zavodu ob ugotovljeni bolezni in vsakokratni spremembi ali prenehanju diete. Potrdilo lahko velja:

  1. trajno (npr. pri boleznih, kot je celiakija) – potrdila ni treba obnavljati,
  2. začasno (npr. pri alergiji na kravje mleko ali jajce) – potrdilo je treba obnavljati vsaj enkrat letno,
  3. do pregleda pri specialistu z dodatnimi znanji iz ustreznega področja – potrdilo velja največ 6 mesecev.

 

Povzetek iz priporočil in navodil za šole: Erika Medvešek, Organizatorica šolske prehrane

Related Images:

(Skupno 246 obiskov, današnjih obiskov 1)